Friday, June 14, 2013

UP Babaylan x UP Center for Women's Studies : Abangan ang aming handog para sa UP Pride Week

Abangan sa UP Pride Week ang paglulunsad ng isang bagong regalo ng UP Babaylan at UP Center for Women's Studies sa Unibersidad at sa Bayan.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...