Wednesday, June 12, 2013

UP Babaylan Commemorates Philippine Independence Day

Ngayong Araw ng ating Kalayaan, batid namin ang hiling ng tunay na kalayaan para sa lahat: malayang mamuhay sa sariling kasarian, malayang umibig kaninuman, at malayang magtakda ng sariling kinabukasan.

Maligayang Araw ng Kalayaan, Pilipinas!No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...