Thursday, May 2, 2013

UP Babaylan X Take the Test feat. Mae Emmanuel


"Wag basta basta maniwala sa mga sabi-sabi... alamin ang totoo. Hindi nakakatakot ang HIV... ang mas nakakatakot ay maling impormasyon and kawalan ng educasyon tungkol dito. Take The Test and KNOW YOUR STATUS! Be Worry-Free!"

P.S. Kudos to the covergirl, our beloved alumna Mae Emmanuel, a fierce advocate!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...